Konfirmander i Svanshals

Konfirmander i Svanshals 1969
Från vänster:
1. Ulf Kellqvist
2. Margit Hellsten
3. Kyrkoherde Axel Sköld
4. Birgit Sjögren
5. Signhild Karlsson

Socken: Svanshals

Period: 1960-tal

Kategori: Församlingar

Källa: Leif Rosenqvist

ocr