Kulturmiljöanalys Riksväg 50

Nationell stamväg Motala - E4. Översiktlig kulturmiljöanalys.

PDF: Översiktlig kulturmiljöanalys

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategorier: Fornlämningar och Kommunikation

Taggar: Ombergsbygden

Källa: Vägverket

979