Kvarntorps kvarn

Kvarntorps kvarn 1910. Kvarnen är fortfarande i drift år 2019. Den drivs idag av Sven Ahl.

Socken: Svanshals

Period: 1910-tal

Kategorier: Verksamhet och Byggnader (Anläggning)

Källa: Sven Ahl