Kvarteret Modellen från SO.

Ebeneserkapellet, mejeriet och kvarnen. Bild från 1920-talet.

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster), Näring och Samhälle

Källor: Fotograf S. Kullerstrand och Ödeshögs Hembygsförening