Kyrkobokslängderna, Arne Ivarssons Porsarp - en gammal by i Holaveden