Hålaveden. Del 3 Fastigheten Holkaberg, Ödeshögs socken, Ödeshögs kommun

Rapport UV Öst 2000:52 Arkeologisk och kulturhistorisk inventering. Pia Nilsson

PDF: Holkaberg

Socken: Ödeshög

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Holaveden och Holkaberg

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

612