Nils Lindblad

Nils f.1736-03-31, döpt 1736-04-04 i Västra Eneby, Trägårdstorpet
fader Lars Månsson
moder Karin Svensdotter

gift med Ingrid Persdotter

Barn:
Petter f.1763-10-20 i Malexander, Landsnäs.
Brita Maria f.1768-08-08 i Malexander, Landsnäs.
Nils Lindblad är trädgårdsmästare på säteriet Aspenäs i Malexander.
familjen flyttar till Svanshals, Renstad säteri på 1770-talet och
flyttar vidare 1780 till Västra Tollstad, Alvastra.

Nils Lindblad d.1811-03-08 i Västra Tollstad, Broby rusthåll.
" Lars Lindblad fr: Broby rusthåll, före detta trädgårdsmästare 75år,
född d.4 April 1736 i Eneby socken och Kinda härad "
(står Lars i dödboken, vilket är fel, hans far hette Lars, kanske en förväxling?)

Socknar: Svanshals och Västra Tollstad

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Taggar: Broby

Källa: Kyrkobokslängderna