Lars Tebom - Olofsson

Lars f.1728-02-25 i Vinnerstad, Charlottenborgfader trädgårdsmästare Olof Larsson i CharlottenborgmoderLars blir också trädgårdsmästare som sin far.Han tar efternamnet Tebom, olika stavningar förekommer såsom Thebom, Taebom,Tabom, Thibom, Tibom gift 1776-04-16 i Svanshals med Greta Pihlstedt f.1738 i Svanshalsträdgårdsmästare Lars Taebom död 1802-04-20, 75år, gift,Linköpings St Lars, Ånstad ägor

Artiklar:
Sättra, Ekstugan

Socken: Rök

Period: 1700-tal

Taggar: Sättra

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997