Ledstugan

1806-1808
Det framgår inte klart att familjen bodde i detta torp eftersom det inte skrevs in namn på torpet. Det har antagits att de bodde här.

Torpare Peter Collberg f. 1764-01-21 i Heda, död 1808-03-21.
Gift 1795 med
Maja Jönsdotter f. 1771-03-19 i Svanshals

Barn:
Maja Caijsa f. 1796-09-24
Christina (Stina) f. 1798-12-16
Erik Gustaf f. 1804-03-14
Barnen är födda i Svanshals, Stora Yxnekulla.

Familjen bodde i Stora Yxnekulla troligen 1804-1806. Okänt när de flyttade men det kan ha varit vid makens död 1808.

1813?-1849

Enka Annika (Anna) Gudmundsdotter f. 1750-08-21 i Rök, död 1828-01-17.
Enligt födelseboken heter hon Annika. Hon var gift med Anders Eliasson f. 1746-12?-05 i Gottorp.
Hon arbetade i Dalbobeta Gård någon gång mellan 1807-1813.

Dotter och piga Anna Greta Andersdotter f. 1790-09-25 i Svanshals, död i fallandesot 1849-02-13.
Hon kom från Stora Åby 1815. Uppges vara sjuklig.

Barn:
Oäkta Jonas Andersson? f. 1815-05-07 i Svanshals, död 1815-06-17 i hjärtsprång.
Oäkta Anna Sophia Johansdotter f. 1829-08-31 i Svanshals, död 1829-11-18 i hjärtsprång.
Fadern till Anna Sophia uppges vara dräng Johannes Nilsson i Lilla Kullen.

Piga Sara Hansdotter f. 1783-12-15 i Ödeshög.
Hon arbetade som piga i Dalbobeta Gård och flyttade hit någon gång mellan 1813-1816.

Barn:
Oäkta Peter f. 1815-04-28 i Svanshals. Efternamn har antecknats som Hansson.

1855-1870

Statdräng Peter Andersson f. 1809-06-30 i Åsbo, död 1895-12-02.
Gift 1834-07-13 med
Katarina Lovisa Österberg f. 1814-09-21 i Ekeby.

Barn:
Clara Charlotta f. 1839-09-07
Christina Lovisa f. 1843-03-11, död 1856-02-07
Barnen födda i Harstad och efternamn Persdotter.

Familjen kom från Rök 1855.
Clara Charlotta flyttade till Lilla Yxnekulla 1858.
Peter och Lovisa flyttade till Öfverby Rusthåll, Pettersborg 1870.

1858-1862

Dräng Carl Johan Petersson f. 1833-06-16 i Svanshals
Gift 1859-12-30 med
Mathilda Larsdotter f. 1833-04-08 i Rök

Barn:
Josephina Wilhelmina f. 1860-04-05 i Svanshals.

Carl Johan kom från Ekeby 1858 och Mathilda kom från Rök till Dalbobeta Gård 1856. Hon flyttade hit därifrån 1859.
Familjen flyttade till Rök 1862-10-30.

1864-1865

Dräng August Wilhelm Adolfsson f. 1843-12-03 i Trehörna.
Han kom hit 1864 från Särtzöga Rusthåll och flyttade till Stockholm 1865-09-26.

Enligt torpinventeringen nr 19, fanns en backstuga under Dalbobeta. Det är troligt att det är detta torp, Ledstugan. Personerna som bott i torpet skrivs här. Efter 1870 går det inte att fastställa att torpet fanns kvar enligt husförhörslängden.

Torpinventeringens kommentar:
Torpet nedlades år 1877 och revs troligen därefter. Torpet var beläget intill och söder om väg Dalbobeta-Bern.

Personer:
Annika (Anna) Gudmundsdotter (Född: 1750-08-21 död: 1828-01-17)
Sara Hansdotter (Född: 1783-12-15)
Peter Hansson (Född: 1815-04-28)
Anna Greta Andersdotter (Född: 1790-09-25 död: 1849-02-13)
Jonas Andersson (Född: 1815-05-07 död: 1815-06-17)
Anna Sophia Johansdotter (Född: 1829-08-31 död: 1829-11-18)
Peter Collberg (Född: 1764-01-21 död: 1808-03-21)
Maja Jönsdotter (Född: 1771-03-19)
Maja Caisa Petersdotter (Född: 1796-09-24)
Christina (Stina) Petersdotter (Född: 1798-12-16)
Erik Gustaf Petersson (Född: 1804-03-14)
Peter Andersson (Född: 1809-06-30 död: 1895-12-02)
Katarina Lovisa Österberg (Född: 1814-09-21)
Clara Charlotta Persdotter (Född: 1839-09-07)
Christina Lovisa Persdotter (Född: 1843-03-11 död: 1856-02-07)
Carl Johan Petersson (Född: 1833-06-16)
Mathilda Larsdotter (Född: 1833-04-08)
Josephina Wilhelmina Carlsdotter (Född: 1860-04-05)
August Wilhelm Adolfsson (Född: 1843-12-03)

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Dalbobeta

Källor: Födelselängd och Husförhörslängd