Kronoskogen på Omberg

Utdrag ur Beskrifning öfver Linköpings län 1854-55.
Accnr. 28

PDF: Kronoskogen på Omberg

Socken: Västra Tollstad

Period: 1800-tal

Kategori: Natur

Taggar: Omberg

Källa: Författare V. Tham

964