Lilla Björnsberg

Siste boende i torpet var avskedad Livgrenadjär Gustav Johan Björn, född 26 mars 1808 och hans hustru Anna Johansotter, född 1811.

Torpet nedlades år 1888.

Skylt uppsatt 1997 med texten:
Lilla Björnsberg
under Bomhult
Sist boende 1861-1888
F.d. Livgrenadjären
Gustav Johan Björn
Född 1808 död 1885
hans hustru Anna Johansdotter
Född 1811 död 1888

Personer:
Gustav Johan Björn (Född: 1808-03-26 död: 1885)
Anna Johansdotter (Född: 1811 död: 1888)

Socken: Rök

Period: 1800-tal

Kategori: Torp

Taggar: Bomhult

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997