Lindtomta

Byggår 1914. Ägare Ivar Karlsson. Han antog namnet Kjellstadius senare.
Huset var beläget nedanför Villa Thea och revs när Solgården byggdes.

Socken: Ödeshög

Period: 1980-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad) och Samhälle

Källa: Mona Söderbäck

Lindtomta