Hembygden. Dikt av kantor Richard Johansson, St. Åby med anledning av gravkapellets invigning

De f.d. St. Åbyborna B.E. och L. Cervin, Stockholm, vilka, som bekant, donerat medel till gravkapellet i St. Åby, ägnades vid kapellets invigning den 15 september 1932 nedanstående stämningsfulla dikt författad av kantor Richard Johansson. Accnr. 273

PDF: "Hembygden"

Socken: Stora Åby

Period: 1900-tal

Kategori: Litteratur (Lyrik)

Källa: Hugo Brolins samlingar

567