Gamla posthuset, Tornet, Storgatan 26 och Slöjdvillan

Byggår 1890.
I huvudbyggnaden bodde Axel Blondell med familj.
Tornet är tillbyggt 1901. Tornbyggnaden användes från 1906-1918 till postkontor.
Senare hade Motala Ström Kraft AB filial där.
Det fanns senare en damfrisering, Perma, i samma byggnad.
Numera är dagis uppbyggt på tomten.

Slöjdvillan byggdes 1889. Den revs 1975 och byggdes upp 1978 vid Hembygdsgården.

Socken: Ödeshög

Källa: Mona Söderbäck