Vigsborg Kungsvägen / Järnvägsgatan

Huset revs omkring 1970-talet.

Socken: Ödeshög

Period: 1970-tal

Kategori: Samhälle

Källa: Mona Söderbäck