Vy över torget i Ödeshög ca 1970

Hotell Carlström syns här och hotell Johanna. Längst till höger syns gamla brandstationen, numera musikskolan.

Socken: Ödeshög

Period: 1970-tal

Kategori: Samhälle

Källa: Mona Söderbäck