Folktro och Folkliv i Östergötland

Uppteckningar av: Elis Åström. Bok: Folktro och Folkliv i Östergötland. Not. 44. sid. 23

PDF: Folktro och Folkliv i Östergötland

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid och Medeltid

Kategorier: Folkliv, Natur och Sägner

Taggar: Allmänt och Omberg

Källa: Uppteckningar av: Elis Åström. Bok: Folktro och Folkliv i Östergötland

394