Omberg - följ med till historien!

Låt det förflutnas skuggor få liv än en gång...

PDF: Omberg - Följ med till historien!

Socken: Västra Tollstad

Perioder: Forntid och Medeltid

Kategorier: Brott / straff, Fornlämningar, Församling (Kloster) och Sägner

Taggar: Omberg

Källa: Ewa Christina Johansson 1995

1213