Vädermärken

Vädermärken. Uppteckningar av: Elis Åström. Bok: Folktro och Folkliv i Östergötland.
Not: 383- 405, sid. 140- 147.

PDF: Vädermärken

Socken: Övrigt

Perioder: Forntid och Medeltid

Kategorier: Folkliv, Levnadsöden, Natur, Näringsliv och Sägner

Taggar: Allmänt

Källa: Uppteckningar av: Elis Åström. Bok: Folktro och Folkliv i Östergötland

2052