Lysings kontrakt och St Åby pastorat.

Utdrag ur Utkast till Matrikel 1827 och Matrikel 1911. Accnr. 207

PDF: Matriklar

Socken: Övrigt

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Församling

Taggar: Lysingsbygden

Källa: Hugo Brolins samlingar

1070