Löfs (Ica)

Personal på Löfs från vänster.
Dick Andersson. (Fräsen)
Marianne Johansson.
Sven-Erik Brandt.
Agneta Wettergren.
Gun Andersson.
Ingrid Gustavsson.
Gunvor Ekblom
Britta Jonsson.
Vega Axelsson.
Lennart Kullander.
Framför.
Håkan Johansson.
Kristina Ström.

Socken: Ödeshög

Period: 1970-tal

Kategorier: Byggnader (Affärsbyggnad), Näring och Samhälle

Källa: Bo Gunnarsson

Lofs ica