Logen Herkules Stråtomtagatan

Kortet är troligen från en basar från 1930-talet. Kallades för Damernas afton.
Några personer har identifierats.
Nedersta, 1:a, raden: 3:a Björk, arbetade som expedit i Leijons speceriaffär.
6:a från vänster sitter Margit G. Östensson.
7:a Halvar "Murren" Alm. 8:a tvillingbrodern Sixten Alm.
Bakom och mellan tvillingbröderna sitter makarna Maja och Paul Sjöberg.

2:a raden: 2:a från vänster står Elsa Lindelöf.
2:a från höger står Karin Östensson.

3:e raden: 2:a från vänster står Folke Löf.
5:a från vänster står, till höger och bakom om Elsa Lindelöf, Vivan Wigh g. Alm, ca 20 år.

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategori: Föreningar

Källa: P O Lindelöf/Mona Söderbäck