Lusthuset i Trehörna byggs

98 st Trehörnabor bygger om gamla reningsverket till samlingslokal för bygden. Förvaltas av Trehörna byalag.

Socken: Trehörna

Period: 2000-tal

Kategori: Byggnader

Källa: Sture Brolin