Magnus Andersson

Magnus Andersson f. 1832-09-24 i Appuna, Utterstad.
Fader Anders Persson f. 1791-10-04 i Högby, Högby ägor.
Moder Greta Jonsdotter f. 1794-03-23 i Harstad.

Gift 1871-11-07 med Karolina Persdotter f. 1830-08-07 i Heda.
Barn:
Alma Charlotta Magnusdotter f. 1873-11-15 i Rinna.
Familjen kom från Rinna 1877-11-14.
Magnus Andersson och dottern Alma Charlotta flyttade till N Amerika 1887-12-10.

Artiklar:
Engstugan

Socken: Svanshals

Period: 1800-tal