Maja Persdotter

Anders Jönsson var den siste brukaren av torpet.
Anders och Maja hade fem barn:
Johanna, född 1836
Carolina född 1839
Anders född 1842
Matilda född 1845
Carl Otto född 1849
Anders Jönsson var född i Stora Åby och de tre äldsta barnen föddes där.
De två yngsta föddes i Rök och samtliga flyttade till Altorp 1858.
Anders Jönsson hade från 1844 varit ägare och brukare av Asseryd.
Anders avled 1858 och änkan bodde kvar till början av 1890.
Änkan flyttade till Svanshals i början av 1890-talet.Altorp har tidigare hetat Gränsen och legat på Stenens ägor.
Husgrund samt grund efter uthus finns kvar.

Skylt uppsatt 1997 med texten;
Altorp "Gränsen"
under Asseryd.
Från Asseryd kom 1858
Anders Jönsson f. 1803 d 1858
och Maja Persdotter f. 1808
Hon flyttade till Svanshals
i början av 1890-talet

Relaterade personer:
Anders Jonsson (Född: 1803-04-22 död: 1858-12-29)

Artiklar:
Altorp

Socken: Rök

Period: 1800-tal

Taggar: Asseryd

Källa: Röks torpinventeringscirkel år 1997