Manskören

Från vänster:
1. Per-Arne Axen
2. Josef Palmer
3. okänd
4. Olof Fridlund
5. Peter Persson
6. Josef Gustavsson
7. Henning Lettström
8. Nisse Hansson
9. Erik Göransson
10. okänd
11. okänd
12. Rune Breidner
13. okänd
14. Martin Johansson.

Socken: Ödeshög

Källa: Folke Lättström

Manskoren