Rökstenen

På Röks kyrkogård i Östergötland står världens märkligaste runsten. De nordiska språkforskarna har tävlat om att lösa den långa inskriften, som uppvisar alla former av runalfabet.

Socken: Rök

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Källor: Hubert Mayrhofer och Svenska turistföreningen

ocr