Rågen stackas, Alvastra

Bilder och text från Svenska Turistföreningens bildsamling, Östergötland 1906.

Blir det ett "riktigt välsignat år", så har man flerstädes ej plats för den skördade otröskade säden på skullen eller i logen och ladan. Då måste den tillsvidare stackas eller "dösas" ute under bar himmel.
För denna utses en jämn plan, där man först lägger brädor eller "trinne", som sedan täcks med gamla säckar och mattstumpar. Därefter lägges "nekerne" i sådan ordning, att stubbändan kommer att ligga utåt och axen inåt.
Till höjden flyttbara ställningar måste anordnas, allt eftersom dösen blir högre och högre.
Länge behöver den emellertid ej stå i detta skicka. Inom kort är ångtröskverket i gång. Då får den snart byta plats och förvandlas från sädesdöd till halmdös.

Socken: Västra Tollstad

Perioder: 1900-tal och 1890-tal

Kategorier: Händelser och Näring (Jordbruk)

Källor: Hubert Mayrhofer och Svenska turistföreningen

ocr