Sverkerstenen vid Ålebäck

Under 1100-talet var Alvastra förknippat med Sverkerska ättens historia. Här låg kungaslättens stamgård, och här föll sverker d. ä. för mördarhand 1156. Stenen hugfäster minnet härav.

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar (Minnesstenar)

Källor: Hubert Mayrhofer och Svenska turistföreningen

ocr