Stenkilsby Amundertorpet

Informations finns i PDF-filen.

PDF: Amundetorpet

Socken: Stora Åby

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Stenkilsby

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

1481