Militärgeografiska studier av Ödeshög och Stora Åby

Militärgeografiska studier av Ödeshög och Stora Åby 1832 och 1834.
Sammanställt av Carl Gustaf Trotzig.
Accnr. 348

PDF: Militärgeografiska studier Pdf

Socknar: Stora Åby och Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Militär

Källa: Carl Gustaf Trotzig

1091