Militärer, tre äldre okända

Fotografi:tre äldre militärer, med okända namn.
Fotografiets baksida: No 4290 221-61.
Fotografiet är inramat och på baksidan av tavlan är följande text:
"Kanske.....
Gryning 1890 på sommaren.
Reveljen klingar över hedens korta ljung.
2 l punsch per man sedan tapto.
Den gamle majoren, den tame bataljons-läkaren
och den eftertänksamme subalternen göra ett
sista överslag över de under gårdagskvällen
noggrant planlagda övningarna."

Subalternofficer är en äldre benämning på en löjtnant eller fänrik,
tidigare underlöjtnant.(enl. ordbok)

Socken: Övrigt

Kategori: Militär

Källa: Leif Fracke