Minnen av luffare

Detta är skrivet av Astrid Andersson från Ödeshög. Det är minnesanteckningar från hennes barndomstids luffare.

PDF: Luffare - Minnesanteckningar av Astrid Andersson

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Levnadsöden (Luffare)

Taggar: Ödeshög

Källa: Astrid Andersson

1102