Minnen om Vägstycke och Brandsyn samt Stängeskor

Minnen från ett vägstycke samt Brandsyn och Stängeskor.

PDF: Ett vägstycke och en Brandsyn samt Stängeskor.

Socken: Övrigt

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Kommunikation, Minnen, Näringsliv och Samhällsfunktioner

Taggar: Stava, Stora Åby, Tellekullen, Vättern och Ödeshög

Källa: Astrid Andersson,Hilmer Johansson

1111