Mjölkbordet, Munkeryd

Mjölkbilen har återkommit från mejeriet i Gränna och Olle Bäck och Bo Henrysson är vid mjölkbordet och hämtar mjölksåarna.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Händelser, Näring (Jordbruk) och Personer

Källa: Arne Ivarsson