Möbelkompaniet.

Mannen längst fram är Gösta (Fräsen) övriga okända.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1930-tal och 1940-tal

Kategorier: Byggnader (Industrianläggning) och Personer

Källa: Lennart Gunnarsson

ocr