Elsa Ekegren med flera

Till vänster Elsa Ekegren, Josef Krans och
Gina Bremer.

Socken: Övrigt

Kategori: Personer

Källor: Donator: Lisa Andersson, Fotograf Halvar Andersson och Ödeshögs Hembygsförening