Branden i Axéns fastighet vintern 1961

Branden i Axéns fastighet hörnet Storgatan-Smedjegatan vintern 1961. Vid tillfället var det 17 minusgrader vilket försvårade släckningen.

I fastigheten inrymdes i undre våningen hattaffär som drevs av olika innehavare; Emma Zhytts, Maggan Axén och Viola Storm.

Övre våningen innehöll rum för Axéns personal.
Fastigheten byggdes på 1800-talet.

Socken: Ödeshög

Period: 1960-tal

Kategorier: Byggnader (Affärsbyggnad) och Händelser

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening