Ödeshögs torg i början av 1900-talet

Ödeshögs torg i början av 1900-talet

Fastigheten till vänster är Ödeshögs Gästgivaregård
Därefter följer Lejonska fastigheten, gamla apoteket samt sockenstugan (Sockenstugan har varit andvänd till mycket bl.a skola, möbelförsäljning och försäljning av öl och brännvin.

I bakgrunden Ödeshögs Kyrka

Hus med gavel häråt är Klubben, då café, senare skoaffär.
Bakom ser man Löfska fastigheten
Charkuterivagnen till höger tillhörde Henning Gustavsson.
Henning hade charkuteriaffär i Långholmens källarvåning vid Järnvägsgatan.

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Byggnader och Samhälle

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening