Samling

Från vänster: Roland Hagberg
Albin Rosäll
Folke Fredriksson
Sven Erlandsson
Werner Falk
Halvar Andersson
Karl-Erik Hjertstedt
Gösta Lago
Henry Johansson, Munkeryd
Lennart Lundgren.
Ernst-Olof Hultberg, Karlsfors

Socken: Ödeshög

Kategorier: Händelser, Personer och Verksamhet

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening