Jonas Samuelsson

PDF: Jonas Samuelsson

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Levnadsöden

Taggar: Gumby, Holaveden och Stora Krokek

Källa: Arne Ivarsson

805