Skolfoto från Munkeryds skola 1945

Sittande på marken ser vi från vänster Karl Erik Karlsson från Lilla Krokek, Hans Forsander från Öjan, Hans Gustavsson från Börstabol, Bernt Grip från Gyllinge och Oliver Johansson från Stavreberg.
Sittande bakom dem från vänstrer Karin Tagesson från Stavreberg, Inger Karlsson från Stora Smedstorp, Gunvor Davidsson från Holkaberg, Marianne Karlsson från Lilla Krokek, Berit Karlsson från Gåsabol, Ing-Britt Holgersson från Öjan och Hjördis Borrbäck från Glasfall.
Stående från vänster ser vi Våge Eriksson från Lakarp, Rolf Ax från Gyllinge, Arne Ivarsson från Munkeryd, Sven Malm från Glasfall, Karl Lennart Karlsson från Stora Krokek, Aina Karlsson från Kopparp, Inga Karlsson från Lilla Krokek, Ina från Stora Krokek, Berit Johansson från Munkeryd, Lennart Svensson från Lilla Krokek, Bo Gustavsson från Börstabol och Bo Henrysson från Munkeryd. Bakom står lärarna Einar och Rut Gustavsson.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategorier: Personer och Skolor

Källa: Arne Ivarsson