Väckelserörelsen i Hålavedsområdet

En kartläggning av Svenska Missionskyrkans, Sv. Alliansmissionens och pingströrelsens verksamhet och förankring i nordvästra Hålavedsområdet.

PDF: Väckelserörelsen i Hålavedsområdet

Socken: Övrigt

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv och Församling (Frikyrkor)

Taggar: Holaveden

Källa: Susanne Dahl, C- uppsats,

2049