Människor och händelser vid Holkaberg

Några urvalda händelser vid hemmanet och gästgivargården Holkaberg.

PDF: Människor och händelser vid Holkaberg

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Folkliv, Gårdar, Näringsliv och Personberättelser

Taggar: Holaveden

Källa: "Ödeshög genom seklerna"

1156