Johan Adolfsson, född 1864 i Stengård, Röks socken