Elever vid Munkeryd skola på utflykt

Varje försommar vandrade skoleleverna med lärarna till hamnen i Stava vid Vättern.
Det berättas att när Järnström i Stava såg eleverna komma skyndade han sig att hissa flaggan. Eleverna fick bada i det kalla vättervattnet och äta sin matsäck. Sedan vandrade de hem igen.
Den enda person som kan identifieras är läraren Einar Gustavsson. Fotot är troligen från omkring 1930.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Händelser, Personer och Skolor

Källa: Arne Ivarsson