Flygfoto över Ivar och Henry Johanssons gårdar i Munkeryd

Flygfoto över Ivar och Henry Johanssons gårdar i Munkeryd. Flygfoto från 1960-talet.

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1960-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad), Gårdar och Personer

Källa: Arne Ivarsson