Flygfoto, Rikards gård på 1960-talet

Flygfoto, Rikards gård på 1960-talet

Artiklar:
Stora Krokek - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1960-tal

Kategori: Gårdar

Källa: Arne Ivarsson