Foto från Norrgården, Öjan omkring 1926

Stående från vänster Holger, Jenny och Ernst, Ivar samt Ida. På markern framför dem sitter två okända kvinnor samt Elvir.

Artiklar:
Öjan - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategorier: Byggnader (Bostad) och Personer

Källa: Arne Ivarsson

ocr