Gruppfoto vid Eskil Anderssons 20-årsfest

Detta foto togs 1932. Då fyllde Eskil Andersson i Holkaberg 20 år. Fotot togs möjligen i Stava missionshus. Många var samlade. Eskil syns i bildens mitt. I nedre raden ser vi Stina och Greta Hedin. I raden bakom Eskil något tiill vänster ser vi Anna Strand. Eskil gifte sig senare med Anna Strand och övertog Östergården i Porsarp.

Artiklar:
Porsarp - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Händelser och Personer

Källa: Arne Ivarsson